1ο Σεμινάριο Εκπαίδευσης στην Ακτινοπροστασία για ειδικευμένους ιατρούς που χρησιμοποιούν ακτίνες-χ (εγκεκριμένο από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας)

Σύμφωνα με τους νέους Κανονισμούς Ακτινοπροστασίας (ΦΕΚ 194/Α/20.11.2018), μόνον οι έχοντες παρακολουθήσει ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης στην Ακτινοπροστασία, δύναται να συμμετέχουν σε πρακτικές πτυχές των ιατρικών ακτινικών διαδικασιών.
Τα οκτώ Πανεπιστημιακά Εργαστήρια Ιατρικής Φυσικής της χώρας, προκειμένου να καλυφθεί αυτό το κενό και αναγνωρίζοντας την ανάγκη επικαιροποίησης των γνώσεων ακτινοπροστασίας των ιατρών που χρησιμοποιούν ιοντίζουσες ακτινοβολίες, καθώς και την ανάγκη της συμπλήρωσης και ανανέωσης με νέα δεδομένα της γνώσης αυτής, συνδιοργανώνουν πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης 34 ωρών
http://hcmp.gr/?page_id=38