Ελληνική Εταιρεία Νανοτεχνολογίας στις Επιστήμες Υγείας - Πρόεδρος