Ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια

 1. Ε. Π. Ευσταθόπουλος, Ν. Μ. Σπύρου, Π. Ράπτου, Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης νετρονίων για διαγνωστικούς σκοπούς στην Ιατρική. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής, Αθήνα 1989. Δημοσίευση πλήρους εργασίας στον τόμο των πρακτικών του συνεδρίου.
 2. Π. Ράπτου, Ε. Π. Ευσταθόπουλος, Τομογραφία με εκπομπή Ποζιτρονίου (PET). 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής, Αθήνα 1989 Δημοσίευση πλήρους εργασίας στον τόμο των πρακτικών του συνεδρίου.
 3. Ε. Π. Ευσταθόπουλος, Μ. Μολφέτας, Β. Νεοφωτίστου, Γ. Παναγιωτάκης, Ν. Παναγιωτάκης, Α. Φλυώνη-Βύζα, Πρωτόκολλο Ποιοτικού Ελέγχου Ακτινοδιαγνωστικού εργαστηρίου. 9ο Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο, Αθήνα 1992
 4. Ε. Ισμαήλος, Ν. Κελέκης, Ε. Μαστοράκου, Κ. Παπαδόπουλος, Ε. Π. Ευσταθόπουλος, Γ. Παναγιωτάκης, Δ. Κελέκης, Μελέτη τεχνικών υψηλής τάσης στην τηλεακτινογραφία θώρακος. 4ο Διαπανεπιστημιακό Ακτινολογικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 1994
 5. Ε. Π. Ευσταθόπουλος, Α. Καρούσου, Π. Μαναβή, Ε. Μαστοράκου, Δ. Α. Κελέκης, Ποιοτικός έλεγχος αγγειογραφικών ακτινολογικών συστημάτων. 5ο Διαπανεπιστημιακό Ακτινολογικό Συνέδριο, Ιωάννινα 1995
 6. Ε. Μαστοράκου, Σ. Αργέντος, Ε. Π. Ευσταθόπουλος, Η. Μπρούντζος, Π. Δαφνομήλη, Δ. Α. Κελέκης, Επιπλοκές των μηριαίων αγγείων μετά από καθετηριασμό. Εκτίμηση με έγχρωμο Doppler. 6οΔιαπανεπιστημιακό Ακτινολογικό Συνέδριο, Λάρισα 1996
 7. Ε. Π. Ευσταθόπουλος, Α. Καρούσου, Γ. Παναγιωτάκης, Σ. Αργέντος, Ε. Μαστοράκου, Η. Καμπάς, Δ. Α. Κελέκης, Ποιοτικός έλεγχος αποδοχής ελικοειδούς (spiral) Υπολογιστικού Αξονικού Τομογράφου. 6οΔιαπανεπιστημιακό Ακτινολογικό Συνέδριο, Λάρισα 1996
 8. Ε. Π. Ευσταθόπουλος, Γ. Παναγιωτάκης, Ε. Ισμαήλος, Ε. Μαστοράκου, Κ. Μαλαγάρη, Δ. Α. Κελέκης, Αξιολόγηση τεχνικών ακτινογράφησης με ομοίωμα (phantom) για τη βελτιστοποίηση της ποιότητας απεικόνισης σε σχέση με τη δόση, κατά την τηλεακτινογραφία θώρακος. 6ο Διαπανεπιστημιακό Ακτινολογικό Συνέδριο, Λάρισα 1996
 9. Σ. Αργέντος, Ε. Μαστοράκου, Ε. Π. Ευσταθόπουλος, Μ. Πομώνη, Θ. Συρίγου, Δ. Α. Κελέκης, Διαχωριστικά ανευρύσματα αορτής : απεικονιστικές δυνατότητες με ελικοειδή (spiral) αξονική τομογραφία. 6ο Διαπανεπιστημιακό Ακτινολογικό Συνέδριο, Λάρισα 1996
 10. Ε. Μαστοράκου, Σ. Αργέντος, Γ. Παπαγεωργίου, Ε. Π. Ευσταθόπουλος, Ε. Αλεξοπούλου, Δ. Α. Κελέκης, Απεικόνιση επιπλοκών ενδαγγειακών καθετήρων σε νοσηλευόμενους σε μονάδες εντατικής θεραπείας. 6ο Διαπανεπιστημιακό Ακτινολογικό Συνέδριο, Λάρισα 1996
 11. Π. Ανδρικάκος, Γ. Μπελεσιώτης, Β. Θάνου, Ε. Π. Ευσταθόπουλος, Π. Κωστή, Σ. Μπέτσου, Σ. Κώττου, Κ. Λυμπέρης, Γ. Παναγιωτάκης, Δόση δέρματος στην εντερόκλυση. 7ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας, Ηράκλειο Κρήτη, 24-26 Οκτωβρίου 1997
 12. Ε. Π. Ευσταθόπουλος, Σ. Αργέντος, Ρ. Μαστοράκου, Ν. Λ. Κελέκης, Δ. Α. Κελέκης, Ποιοτικός έλεγχος ελικοειδούς (spiral) Υπολογιστικού Αξονικού Τομογράφου. 7ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας, Ηράκλειο Κρήτη, 24-26 Οκτωβρίου 1997
 13. Σ. Αργέντος, Ν. Λ. Κελέκης, Ρ. Μαστοράκου, Ε. Π. Ευσταθόπουλος, Θ. Συρίγου, Δ. Α. Κελέκης, Διαχωριστικά ανευρύσματα αορτής : διερεύνηση με ελικοειδή υπολογιστική τομογραφία. 7οΔιαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας, Ηράκλειο Κρήτη, 24-26 Οκτωβρίου 1997
 14. Ε. Π. Ευσταθόπουλος, O. Kocsis, Ε. Κωσταρίδου, Δ. Κάβουρας, Γ. Παναγιωτάκης, Πρωτόκολλο ποιοτικού ελέγχου ψηφιοποιητών εικόνας. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Αθήνα, 12-13 Δεκεμβρίου 1997
 15. Ο. Kocsis, Ε. Ευσταθόπουλος, Λ. Κωσταρίδου, Γ. Παναγιωτάκης, Λογισμικό εργαλείο για την αξιολόγηση ψηφιοποιητών ακτινογραφικών εικόνων. 8ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας, Πάτρα, 13-15 Νοεμβρίου 1998
 16. Ε. Ευσταθόπουλος, Α. Μαγγίνας, Ν. Σαλβαράς, Ενδοαγγειακή ακτινοβόληση στεφανιαίων αγγείων. Η πρώτη εμπειρία στην Ελλάδα. 8ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας, Πάτρα, 13-15 Νοεμβρίου 1998
 17. Ε. Π. Ευσταθόπουλος, Προστασία από ιοντίζουσες ακτινοβολίες. 3ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο, Χαλκίδα, 11-13 Δεκεμβρίου 1998
 18. Α. Μανέτου, Ε. Π. Ευσταθόπουλος, Ν. Παναγιωτάκης, Μ. Μολφέτας. Έκθεση του ιπτάμενου προσωπικού στην ακτινοβολία. 3ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο, Χαλκίδα, 11-13 Δεκεμβρίου 1998
 19. Ε. Π. Ευσταθόπουλος, Ακτινοπροστασία στο Ακτινολογικό Εργαστήριο. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής, Αρχαία Ολυμπία – Πύργος, 28-31 Ιανουαρίου 1999
 20. Σ. Αργέντος, Ε. Κατσούδα, Ε. Μαστοράκου, Ν. Λ. Κελέκης, Ε. Ευσταθόπουλος, Α. Ράπτης, Δ. Α. Κελέκης, Ο. Αναγνωστοπούλου. Διαγνωστική προσπέλαση της οξείας πνευμονικής εμβολής. 9οΔιαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας, Αθήνα, 4-7 Νοεμβρίου 1999
 21. Ε. Μαστοράκου, Π. Κανελλόπουλος, Σ. Αργέντος, Π. Βλαχογιαννόπουλος, Ε. Ευσταθόπουλος, Ι. Ιωαννίδης, Δ. Α. Κελέκης, Θ. Μουτσόπουλος. Αγγειακή νόσος στο αντι-φωσφολιπιδαιμικό σύνδρομο (a-PLS): Ανίχνευση πρώιμων αθηρωματικών αλλοιώσεων με υπερήχους. 9ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας, Αθήνα, 4-7 Νοεμβρίου 1999
 22. Ε. Π. Ευσταθόπουλος, Σ. Αργέντος, Ε. Μαστοράκου, Σ. Αποστολοπούλου, Δ. Α. Κελέκης. Προσδιορισμός της ενεργού δόσης ασθενούς σε επεμβατικές πράξεις. 9ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας, Αθήνα, 4-7 Νοεμβρίου 1999
 23. Χ. Δελής, Γ. Κυρούσης, Ε. Ευσταθόπουλος, Σ. Κώττου, Π. Μέγας, Η. Λαμπίρης, Γ. Παναγιωτάκης. Δοσιμετρία ασθενούς και προσωπικού κατά τη διάρκεια ενδομυελικών ηλώσεων. 9οΔιαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας, Αθήνα, 4-7 Νοεμβρίου 1999
 24. Ε. Π. Ευσταθόπουλος, O. Kocsis, Λ. Κωσταρίδου, Γ. Παναγιωτάκης. Συγκριτική αξιολόγηση δύο ομοιωμάτων ποιοτικού ελέγχου ψηφιοποιητών εικόνας. 9ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας, Αθήνα, 4-7 Νοεμβρίου 1999
 25. Ε. Π. Ευσταθόπουλος, Η. Μπρούντζος, Α. Κελέκης, Α. Νικήτα, Δ. Α. Κελέκης. Ανάπτυξη και λειτουργία συστήματος PACS στο Β’ Εργαστήριο Ακτινολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. 12ο Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο, Αθήνα, 18-22 Οκτωβρίου 2000
 26. Ε. Π. Ευσταθόπουλος, Λ. Κωσταρίδου, O. Kocsis, Γ. Παναγιωτάκης. Συγκριτική αξιολόγηση τριών ομοιωμάτων ποιοτικού ελέγχου ψηφιοποιητών εικόνας. 12ο Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο, Αθήνα, 18-22 Οκτωβρίου 2000
 27. Ε. Π. Ευσταθόπουλος, Ε. Ισμαήλος, Ε. Μαστοράκου, Σ. Αργέντος, Δ. Α. Κελέκης, Γ. Παναγιωτάκης. Αξιολόγηση τεχνικών λήψης ακτινογραφίας θώρακος με τη χρήση ομοιώματος. 12ο Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο, Αθήνα, 18-22 Οκτωβρίου 2000
 28. Ε. Π. Ευσταθόπουλος, Α. Μανέτου, Ν. Παναγιωτάκης, Μ. Μολφέτας. Πόση ακτινοβολία παίρνουμε σε ένα αεροπορικό ταξίδι. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιβάλλοντος, Καλαμπάκα, 26-28 Ιανουαρίου 2001
 29. Π. Μπρέστας, Ε. Ευσταθόπουλος, Κ. Μαλαγάρη, Ο. Δαφνή, Α. Κώτης, Ι. Πρωτοψάλτης, Δ. Α. Κελέκης. Η εγρήγορση των κλινικών ιατρών σε θέματα ακτινοπροστασίας. 28ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 21-25 Μαΐου 2002
 30. Π. Μπρέστας, Κ. Μαλαγάρη, Ε. Ευσταθόπουλος, Η. Μπρούντζος, Α. Κώτης, Δ. Α. Κελέκης. Η αρμοδιότητα και η ευθύνη για την ακτινοπροστασία στο χώρο της υγείας και η επίγνωση των κλινικών ιατρών. 12ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας, Λάρισα, 14-16 Νοεμβρίου 2002
 31. Π. Μπρέστας, Ε. Ευσταθόπουλος, Κ. Μαλαγάρη, Η. Μπρούντζος, Δ. Α. Κελέκης. Οι κυριότεροι σταθμοί στην ιστορία της ακτινοπροστασίας που σηματοδότησαν τις αλλαγές στη φιλοσοφία και τον προσανατολισμό στο χώρο της υγείας. 12ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας, Λάρισα, 14-16 Νοεμβρίου 2002
 32. Π. Μπρέστας, Ε. Ευσταθόπουλος, Κ. Μαλαγάρη, Η. Μπρούντζος, Ο. Δαφνή, Α. Κώτης, Δ. Α. Κελέκης. Οι βασικές αρχές της ακτινοπροστασίας και η ευαισθητοποίηση για την εφαρμογή τους στην κλινική πράξη. 13ο Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο, Αθήνα, 11-15 Δεκεμβρίου 2002
 33. Ε. Αλεξοπούλου, Φ. Στριπέλη, Π. Μπαράς, Ι. Σειμένης, Α. Καττάμης, Β. Λαδής, Ε. Ευσταθόπουλος, Η. Μπρούντζος, Α. Κελέκης, Ν. Κελέκης Ποσοτικός προσδιορισμός της ιστικής εναπόθεσης σιδήρου σε ασθενείς με β-θαλασσαιμία με μετρηση του ρυθμού επαναφοράς R2 με μαγνητικό συντονισμό. 2οΕτήσιο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής, Αθήνα 20-22 Μαϊου 2005.
 34. Σταθόπουλος Κ.Δ., Μετάνια Ε., Κατσιμπρή Π., Σαραντέας Γ., Μπαλανίκα Α., Ευσταθόπουλος Ε., Ατσάλη Ε., Καπλάνογλου Φ., Παππάς Λ., Ζούμπος Α.Β., Σκαραντάβος Γ. Επίδραση της ηλικίας στην οστική πυκνότητα και αντοχή ελληνίδων γυναικών. Μελέτη με περιφερική ποσοτική αξονική τομογραφία (pQCT) κνήμης. ΕΕΜΜΟ 15-17/5/2009. Κρήτη.
 35. Σταθόπουλος Κ.Δ., Κατσιμπρή Π., Μετάνια Ε., Σαραντέας Γ., Μπαλανίκα Α., Ευσταθόπουλος Ε., Ατσάλη Ε., Καπλάνογλου Φ., Παππάς Λ., Ζούμπος Α.Β., Σκαραντάβος Γ. Συσχέτιση της οστικής πυκνότητας του σπογγώδους οστού της κνήμης με τα σπονδυλικά κατάγματα σε μετεμμηνοπαυσιακές οστεοπορωτικές ελληνίδες. ΕΕΜΜΟ 15-17/5/2009. Κρήτη.
 36. Σταθόπουλος Κ.Δ., Κατσιμπρή Π., Μετάνια Ε., Ατσάλη Ε., Μπαλανίκα Α., Ευσταθόπουλος Ε., Καπλάνογλου Φ., Παππάς Λ., Ζούμπος Α.Β., Σκαραντάβος Γ. Η ετήσια ενδοφλέβια χορήγηση ζολενδρονικού οξέος 5 mg σε γυναίκες με μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση. Μελέτη περιφερικής ποσοτικής αξονικής τομογραφίας (pQCT) κνήμης. ΕΕΜΜΟ 15-17/5/2009. Κρήτη.
 37. Κορδολαίμη Σοφία, Πάντος Ιωάννης, Πλουσή Αγάπη, Αργέντος Στυλιανός, Κελέκης Νικόλαος, Ευσταθόπουλος Ευστάθιος. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΤ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ (iDose). 21ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας 2013, Ηρακλειο, Κρητη.
 38. Ανδρέου Κ., Πάντος Ι., Ευσταθόπουλος Ε., ΔΟΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ. 22ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας 2015, Αθήνα.
 39. Αντωνάκος Ι., Μιχαήλ Ε., Φιλιππιάδης Δ., Κελεκης Α., Παρμενίδου Ν., Ευσταθόπουλος Ε., Μπρούντζος Ε., Σεϊμένης Ι. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΠΟΝΔΥΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟ. 22ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας 2015, Αθήνα.
 40. Κορδολαίμη Σ., Ευσταθόπουλος Ε. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΟΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ: ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ. 22ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας 2015, Αθήνα.
 41. Πλουσή Α., Ευσταθόπουλος Π.Ε. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ. 22ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας 2015, Αθήνα.
 42. Γκαγκανάσιου Μ., Πλουσή Α., Γαζούλη Μ., Ευσταθόπουλος Π.Ε.. TΑ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΩΣ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ, ΑΞΟΝΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ. 22ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας 2015, Αθήνα.
 43. Πλουσή Α., Γαζούλη Μ., Στάθης Γ., Κελέκης Λ.Ν., Ευσταθόπουλος Π. Ε. ΤΑ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΩΣ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ. 22ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας 2015, Αθήνα.
 44. Παπαμιχαήλ Δ., Πλουσή Α., Ευσταθόπουλος Π.Ε. ΕΞΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ DICOM ΜΕΣΩ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ. 22ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας 2015, Αθήνα.
 45. Καρελιώτης Γ., Κορδολαίμη Σ., Πλουσή Α., Αργέντος Σ., Ευσταθόπουλος Ε. ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΠΟ ΤΑ kVp ΚΑΙ ΤΑ mAs ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ CTPA. 22ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας 2015, Αθήνα.
 46. Ζαλώνη Ε., Καραβασίλης Ε., Βελονάκης Γ., Πούλου Λ., Κελέκης Δ., Ευσταθόπουλος Ε. ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ Τ2* ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ. 22ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας 2015, Αθήνα.
 47. Κορδολαίμη Σ., Πλουσή Α., Συργιαμιώτης Β., Μακρή Φ., Θεοδωρόπουλος Β., Ευσταθόπουλος Ε. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΑΠΟ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩ/ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΙΑΣ. 22ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας 2015, Αθήνα.
 48. Δεληνικόλας Π., Πλατώνη Κ., Κουλουλίας Β., Πατατούκας Γ., Διλβόη Μ., Ευσταθόπουλος Ε. ΗΜΙΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑ (HBIe-): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. 22ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας 2015, Αθήνα.