Ανακοίνωση για Τελικές και Επαναληπτικές Εξετάσεις ΕΑΠ

Αγαπητές/οι φοιτήτριες/ες

Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις αναφορικά με την πανδημία του COVID-19, η Διοίκηση του ΕΑΠ σας ενημερώνει ότι, όπως μέχρι σήμερα έχει ήδη κάνει και έχει διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας, λαμβάνοντας όλα τα δυνατά μέτρα για τη διασφάλιση της υγείας του διοικητικού και ακαδημαϊκού προσωπικού, αλλά και των φοιτητών, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια και για την διεκπεραίωση των εξετάσεων των Προγραμμάτων Σπουδών. Ως εκ τούτου σας ενημερώνουμε ότι, οι τελικές και επαναληπτικές εξετάσεις όλων των Προγραμμάτων Σπουδών του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 θα διεκπεραιωθούν σε χρόνο ο οποίος θα επιτρέπει τη διασφάλιση πρωτίστως της υγείας των φοιτητών, μελών ΣΕΠ και Διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος και δεν θα θέτει υπό αμφισβήτηση την ομαλή ολοκλήρωση του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

Το πρόγραμμα των εξετάσεων όπως επίσης και όλες οι λεπτομέρειες τις οποίες και θα πρέπει να γνωρίζετε σε σχέση με τη διαδικασία, θα ανακοινωθούν όταν δοθεί η σχετική έγκριση από την Κυβέρνηση.

Τόσο η Διοίκηση του ΕΑΠ όσο το Διοικητικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου μας, με αίσθημα ευθύνης, στέκεται στο ύψος των περιστάσεων τις οποίες η κοινωνία μας αντιμετωπίζει, έχοντας ως προτεραιότητα τόσο τη διασφάλιση των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθηθούν, όσο και την ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού έτους και των σπουδών σας κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ευχόμαστε σε όλους και όλες καλή συνέχεια και καλή δύναμη!

Ο Αντιπρόεδρος Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας

Καθηγητής

Ευστάθιος Π. Ευσταθόπουλος

https://www.eap.gr/el/anakoinwseis/274-trechouses/8326-anakoinosi-gia-telikes-kai-epanaliptikes-exetaseis-eap?fbclid=IwAR2l39MJE4dkcnTHXNKW5pT8lf5pSbwnCqJlh6dJgWP–IyMcE1CtPWD2V8