Ανοιχτή επιστολή προς τον Πρύτανη για το Νοσοκομείο “Λαϊκό”

Προς τον Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Καθηγητή κ. Αθανάσιο-Μελέτιο Δημόπουλο
27 Μαρτίου 2019
Αξιότιμε κ. Πρύτανη,
Tην 01-06-2016, ως Πρύτανης του ΕΚΠΑ παραλάβατε από το Υπ. Οικονομικών, ΓΓ Δημ. Περιουσίας, Γεν. Διευθ. Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών, έγγραφο που επιβεβαιώνει ότι το ακίνητο το οποίο στεγάζει το Νοσοκομείου «Λαϊκό» είναι ιδιοκτησία του Πανεπιστημίου μας.
Επειδή μέχρι σήμερα είναι άγνωστο κατά πόσον το Πανεπιστήμιο έχει ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιδιότητα του ιδιοκτήτη επί του ακινήτου, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τις ενέργειες του Πανεπιστημίου μας ώστε αυτό να παραδοθεί, να περιέλθει στην πλήρη κυριότητα μας και να ασκούμε επ’ αυτού τα πλήρη δικαιώματα του ιδιοκτήτη πράγμα που, εξ’ όσων γνωρίζω, από μακρού σήμερα δεν συμβαίνει.
Πιστεύω ότι το Νοσοκομείο «Λαϊκό», όχι μόνο λόγω ιδιοκτησίας αλλά και επειδή βρίσκεται στο συγκρότημα της Ιατρικής Σχολής, οφείλει να έχει κομβικό ρόλο στην ανάπτυξη της τα επόμενα χρόνια με τη μετεξέλιξη του σε αμγώς Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

Με τιμή,

Ευστάθιος Ευσταθόπουλος
Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής-Ακτινοφυσικής
Υποψήφιος Πρύτανης ΕΚΠΑ