Ανοικτή επιστολή προς τον Πρύτανη του ΕΚΠΑ σχετικά με τη λειτουργία των νέων τμημάτων και τις νέες θέσεις ΔΕΠ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Αθήνα, 12/3/2019
Προς τον Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Καθηγητή Αθανάσιο-Μελέτιο Δημόπουλο
Αξιότιμε κ. Πρύτανη,
Σας αποστέλλω την επιστολή αυτή με αφορμή την κατανομή νέων θέσεων ΔΕΠ στα ΑΕΙ που ανακοίνωσε ο Υπουργός Παιδείας.
Σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 5 του Νόμου 4559/2018 (Α’ 42) οι θέσεις αυτές θα διατεθούν κατά προτεραιότητα για την ενίσχυση των νέων Τμημάτων, τα οποία δημιουργήθηκαν μετά τις συγχωνεύσεις Πανεπιστημίων – ΤΕΙ. Βάσει του εν λόγω άρθρου, το Υπουργείο δεν κατανέμει επί της ουσίας καμία νέα θέση ΔΕΠ στα Πανεπιστήμια της χώρας, παρότι είναι γνωστό ότι υπάρχει σημαντικό πρόβλημα υποστελέχωσής τους λόγω των αφυπηρετήσεων.

Ειδικότερα, όσον αφορά στο ΕΚΠΑ, κατανέμει 45 νέες θέσεις οι οποίες, όπως διαφαίνεται, προορίζονται για νέα (μη αυτοδύναμα, αλλά και ανύπαρκτα) Τμήματα. Επί πλέον, ο Υπουργός αποφάσισε να κατανείμει επιλεκτικά 2 νέες θέσεις ΔΕΠ στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ με συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα. Δημιουργούνται δε, πολλές απορίες από το γεγονός ότι η μία εξ αυτών με γνωστικό αντικείμενο «Θεραπευτική – Καρδιολογία» προορίζεται για τη θεραπευτική Κλινική την οποία διευθύνετε, ενώ οι ανάγκες σε πολλές Κλινικές/Εργαστήρια τις Ιατρικής Σχολής είναι τεράστιες.

Κατόπιν αυτών, προκύπτουν τα εξής εύλογα ερωτήματα:
1. Πώς θα διαχειριστείτε αυτές τις 45 νέες θέσεις ΔΕΠ; Προτίθεστε να εισηγηθείτε στη Σύγκλητο την κατανομή τους στα νέα Τμήματα που δεν υφίστανται;
2. Εάν ναι, ποιές θα είναι οι ενέργειές σας για την κάλυψη των μεγάλων ελλείψεων που υπάρχουν σε όλες τις Σχολές του Πανεπιστημίου μας;
3. Με δεδομένη την απουσία ανθρωπίνων και άλλων πόρων, τι προτίθεστε να πράξετε αναφορικά με τη λειτουργία των νέων και ανύπαρκτων αυτή τη στιγμή Τμημάτων, τα οποία νομοθέτησε ο Υπουργός Παιδείας κ. Γαβρόγλου;

Πιστεύω ακράδαντα ότι τόσο σοβαρά ζητήματα επιβάλλεται να τεθούν σε δημόσια διαβούλευση, προκειμένου να υπάρξει η δυνατότητα τοποθέτησης όλων των μελών ΔΕΠ του ΕΚΠΑ, κάτι που δεν πραγματοποιήσατε ποτέ μέχρι σήμερα. Αναλόγως με τα αποτελέσματα της διαβούλευσης και έχοντας λάβει υπόψη τις προτάσεις της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, μόνον και μόνον τότε είναι σκόπιμο να αποφασιστεί πόσα και ποιά από αυτά τα νέα Τμήματα εντάσσονται στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού του ΕΚΠΑ και στη συνέχεια να προγραμματιστεί η λειτουργία τους. Τέλος, θεωρώ απολύτως αναγκαίο να ανασταλεί η λειτουργία των λοιπών ανύπαρκτων αυτή τη στιγμή Τμημάτων.

Σεβόμενος το αυτοδιοίκητο του Πανεπιστημίου, αλλά και τη θέση της κοινότητάς μας, αυτή είναι και η στάση που θα τηρήσω σε περίπτωση που εκλεγώ Πρύτανης.

Με τιμή,
Ευστάθιος Ευσταθόπουλος
Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής-Ακτινοφυσικής
Υποψήφιος Πρύτανης ΕΚΠΑ