Απόσυρση και του Νομοσχεδίου και του Υπουργού Παιδείας

Βρισκόμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο για την Γ’θμια εκπαίδευση στη χώρα μας. Συντελούνται δύο πρωτοφανείς και επιζήμιες διαδικασίες. Πρώτον, ολοκληρώνεται η κατάργηση της Τεχνολογικής εκπαίδευσης στη χώρα. Δεύτερον, αυτό γίνεται με μια πρωτοφανή κατάλυση του συνταγματικά κατοχυρωμένου αυτοδιοίκητου του Πανεπιστημίου, καθώς αγνοούνται οι αποφάσεις τους και η Κυβέρνηση νομοθετεί αντίθετα σε αυτές.

Η αναβάθμιση των ΤΕΙ και γενικότερα της Γ’θμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης θα μπορούσε να ήταν ουσιαστική και όχι ονομαστική. Αντί να καταργηθεί θα έπρεπε να ενισχυθεί χωρίς να προκαλεί δυσλειτουργίες στα Πανεπιστήμια όπως γίνεται τώρα και υπάρχουν διαμάχες και αναταραχή.

Αυτά όλα έγιναν γιατί υπάρχει μια ιδεοληπτική και μικροπολιτική κυβερνητική σκοπιμότητα η οποία μπόρεσε να υλοποιηθεί γιατί στα πλαίσια ιδιοτελών συναλλαγών με τον Υπουργό Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου, πρόθυμοι Πρυτάνεις αδιαφορώντας για τα παραπάνω και κυρίως για τα Πανεπιστήμιά τους όχι απλώς δεν αντέδρασαν και συναίνεσαν αλλά ακόμη χειρότερα, υιοθέτησαν και προώθησαν αυτή την πολιτική. Μέρες που είναι, τα αργύρια της ανταμοιβής τους είναι ορατά σε όλους.

Η καλύτερη υπηρεσία προς την Γ’θμια Εκπαίδευση που έχει να κάνει η Κυβέρνηση, είναι να αποσύρει το Νομοσχέδιο που έχει καταθέσει, να αποσύρει και τον Υπουργό Παιδείας και με μια νέα ηγεσία στο Υπουργείο να διαβουλευθεί με την Ακαδημαϊκή Κοινότητα για να περισώσουμε ότι μπορούμε.