ΑΣΥΛΟ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΣΥΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΚΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ