Δημοσιεύσεις σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά

Oι δημοσιεύσεις έχουν τοποθετηθεί ακολούθως κατά χρονολογική σειρά, από τις παλαιότερες προς πιο πρόσφατες. Ονόμα συγγραφέα, τίτλος μελέτης, τίτλος περιοδικού, έτος, τόμος, τεύχος, αριθμός σελίδας.

  1. Ε. Π. Ευσταθόπουλος, Μ. Γ. Μολφέτας, Β. Νεοφωτίστου, Γ. Παναγιωτάκης, Ν. Παναγιωτάκης, Α. ΦΛιώνη – Βύζα, Πρωτόκολλο ποιοτικού ελέγχου ακτινοδιαγνωστικού εργαστηρίου, Ελληνική Ακτινολογία, 24, 1993, 28 – 41
  2. Ε. Π. Ευσταθόπουλος, Υπολογιστική Αξονική Τομογραφία, Φυσικός Κόσμος, τ. 151, Ιαν.-Φεβρ. 1998.
  3. Ε. Π. Ευσταθόπουλος, Ν. Παναγιωτάκης, Κίνδυνοι και επιπτώσεις από τη ραδιενέργεια των βομβών απεμπλουτισμένου ουρανίου στο Κόσσοβο, Φυσικός Κόσμος, τ. 5, σ. 42-47, Σεπτέμβριος – Οκτώβριος – Νοέμβριος 2001.
  4. V.A. Voudris, J.S. Malakos, N.V. Salvaras, E.P. Efstathopoulos, A.N. Manginas, D.V. Cokkinos. Intravascular brachytherapy with ‚-radiation for the treatment of in stent restenosis: Presentation of the first 4 cases performed in Greece and revue of the literature. HELLENIC JOURNAL OF CARDIOLOGY Volume 43, Number 1, January – February 2002, pp.64-71
  5. Α. Μανέτου, Ν. Παναγιωτάκης, Ν. Δημητρόπουλος, Ε. Ευσταθόπουλος, Γ. Λιμούρης. Έκθεση του ιπτάμενου προσωπικού στην ακτινοβολία: Βιβλιογραφική ανασκόπηση
    Ελληνική Ακτινολογία, Τόμος 33, Αρ. 2, Απρίλιος – Ιούνιος 2002