Ε.Α.Π: Σύνδεση των Πανεπιστημίων με την πραγματική οικονομία, τη βιομηχανία & την αγορά εργασίας

23o-Forum-Ανάπτυξης-2020