Ελληνική Εταιρεία Νανοτεχνολογίας στις Επιστήμες Υγείας – Πρόεδρος