Επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας σχετικά με τις διαδικασίες διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη νέου Πρύτανη στο ΕΚΠΑ

Προς τον Υπουργό Παιδείας
Καθηγητή κ. Κων/νο Γαβρόγλου

Κοινοποίηση: Υποψήφιους Πρυτάνεις
κ. Μ. Φουντοπούλου, κ. Μ.-Α. Δημόπουλο, κ. Ν. Μαραβέγια, κ. Ε. Λέκκα

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Σας αποστέλλω την επιστολή αυτή με αφορμή την επικείμενη προκήρυξη των Πρυτανικών εκλογών στο ΕΚΠΑ και τη νομοθετική παρέμβαση που κάνατε πρόσφατα που αφορούσε αυτές.

Όπως είναι γνωστό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η προκήρυξη των εκλογών, ο ορισμός της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και όλες οι υποστηρικτικές ενέργειες για τη διενέργεια των εκλογών γίνονται από τον Πρύτανη. Βέβαια η ίδια νομοθεσία, προέβλεπε ότι ο εν ενεργεία Πρύτανης δε μπορεί να είναι υποψήφιος στις εκλογές. Μόλις πριν 2 μήνες αλλάξατε το Νόμο μόνο ως προς το σημείο που δώσατε τη δυνατότητα στον νυν Πρύτανη του ΕΚΠΑ να είναι ξανά υποψήφιος, και επιπλέον είναι ο μόνος εν ενεργεία Πρύτανης που θα είναι ξανά υποψήφιος σε όλα τα Πανεπιστήμια της χώρας. Όπως φαντάζομαι αντιλαμβάνεστε, δημιουργείται ένα μεγάλο ηθικό ζήτημα όταν ο μοναδικός άνθρωπος που καθορίζει τις διαδικασίες και τις λεπτομέρειες των εκλογών είναι και ο ίδιος υποψήφιος.

Προκύπτει συνεπώς εύλογα το ερώτημα, όταν αλλάζατε το νόμο για να δώσετε τη δυνατότητα στον καθ. κ. Μελέτιο – Αθανάσιο Δημόπουλο να είναι εκ νέου υποψήφιος, είχατε λάβει όλα αυτά υπ’ όψιν σας; Και τώρα που τα επισημαίνουμε πως πιστεύετε ότι θα διασφαλισθούν οι διαδικασίες των εκλογών ώστε να είναι αδιάβλητες;

Επιφυλάσσομαι για τις συγκεκριμένες προτάσεις μου επί των διαδικασιών αυτών.

Με τιμή,

Ευστάθιος Ευσταθόπουλος
Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής-Ακτινοφυσικής
Υποψήφιος Πρύτανης ΕΚΠΑ