Η κάρτα μου, ως υποψήφιος Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.