Πάτρα 7ο Forum Υγείας Ομιλία Ε. Ευσταθόπουλου (2019)