Προσκεκλημένες Ομιλίες σε ελληνικά συνέδρια

1. 21/3/1996 “Ενδείξεις χρήσεως Αξονικού Τομογράφου, Εφαρμογές spiral CT”. Παρουσίαση της νέας μεθόδου spiral Υπολογιστικής Τομογραφίας, αναπτύσσοντας τις βασικές διαφορές με τη συμβατική μέθοδο. Οργανώθηκε από την επιστημονική επιτροπή του Ω.Κ.Κ.
2. 9/5/1997 Διάλεξη με θέμα “Ποιοτικός έλεγχος ενισχυτού εικόνας και Αιμοδυναμικού συγκροτήματος”, στα πλαίσια των “Εισηγήσεων σε πρακτικά θέματα Ακτινοφυσικής” που διοργάνωσε η Ε.Φ.Ι.Ε. κατά το ακαδ. έτος 1996-1997
3. 11/12/1997 “Ακτινοπροστασία και Ποιοτικός Ελεγχος στα εργαστήρια ιοντιζουσών ακτινοβολιών στο Νοσοκομείο”, ημερίδα Ο.Σ.Ν.Ι.Ε. για την “Υγιεινή και Ασφάλεια στο Νοσοκομείο”, Αμφιθέατρο Γ.Σ.Ε.Ε.
4. 19/12/1997 “Προστασία από ιοντίζουσες ακτινοβολίες”, συμπόσιο Ε.Ε.Φ., Πολιτιστικό κέντρο Δήμου Τριπόλεως, Τρίπολη
5. 13/3/1998 “Προστασία από ιοντίζουσες ακτινοβολίες”, συμπόσιο Ε.Ε.Φ., Μέγαρο Δήμου Παλλήνης, Παλλήνη
6. 12/5/1998 ‘‘US, MRI Συνήθη Artifacts που επικαλύπτουν ή υποδύονται παθολογία. (α) Ιατρική Φυσική’’, ομιλία στα πλαίσια των Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων Ακτινολογίας του Β’ Εργαστηρίου Ακτινολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών
7. 12/10/1999 ‘‘Φυσική – Βασικές έννοιες της Φυσικής των Ακτίνων – Ακτινοβολίας’’, διάλεξη στα πλαίσια των εκπαιδευτικών μαθημάτων του Ακτινοδιαγνωστικού τμήματος του Π.Γ.Ν.Α. ‘Ευαγγελισμός’
8. 14/10/1999 ‘‘Ακτινολογική λυχνία – Αντιδιαχυτικά διαφράγματα – kVmAs – Αμαύρωση – Παράγοντες που επηρεάζουν την ακτινολογική εικόνα’’, διάλεξη στα πλαίσια των εκπαιδευτικών μαθημάτων του Ακτινοδιαγνωστικού τμήματος του Π.Γ.Ν.Α. ‘Ευαγγελισμός’
9. 18/10/1999 ‘‘Εμφανιστήριο – φιλμς – κασέττες – ενισχυτικές πινακίδες’’, διάλεξη στα πλαίσια των εκπαιδευτικών μαθημάτων του Ακτινοδιαγνωστικού τμήματος του Π.Γ.Ν.Α. ‘Ευαγγελισμός’
10. 4/11/1999 “Υλοποίηση και χρήση συστήματος PACS στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο”, ομιλία στα πλαίσια της στρογγυλής τράπεζας με θέμα ‘Η ακτινολογική εικόνα στο πλαίσιο των PACS’ (συντονιστής Γ. Παναγιωτάκης), που διοργανώθηκε στα πλαίσια του 9ο Διαπανεπιστημιακού Συνεδρίου Ακτινολογίας στην Αθήνα.
11. 3/10/2000 “Βασικές αρχές Μαγνητικού Συντονισμού’’, ομιλία στα πλαίσια των Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων Ακτινολογίας του Β’ Εργαστηρίου Ακτινολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών
12. 24/11/2000 ‘‘Ραδιοϊσότοπα, συσκευές και διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για την ενδοαγγειακή βραχυθεραπεία’’, ομιλία στα πλαίσια της ημερίδας: ‘‘Ενδοαγγειακή βραχυθεραπεία. Ο ρόλος της στην αντιμετώπιση της αγγειακής νόσου σήμερα’’ που διοργάνωσε η Ε.Φ.Ι.Ε. στα πλαίσια του προγράμματος ‘‘Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση Ακτινοφυσικών’’.
13. 24/11/2000 ‘‘Βραχυθεραπεία στεφανιαίων αγγείων. Ο ρόλος του ακτινοφυσικού’’, ομιλία στα πλαίσια της ημερίδας: ‘‘Ενδοαγγειακή βραχυθεραπεία. Ο ρόλος της στην αντιμετώπιση της αγγειακής νόσου σήμερα’’ που διοργάνωσε η Ε.Φ.Ι.Ε. στα πλαίσια του προγράμματος ‘‘Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση Ακτινοφυσικών’’.
14. 24/11/2000 ‘‘Δοσιμετρία και Ακτινοπροστασία στην ενδοαγγειακή βραχυθεραπεία’’, ομιλία στα πλαίσια της ημερίδας: ‘‘Ενδοαγγειακή βραχυθεραπεία. Ο ρόλος της στην αντιμετώπιση της αγγειακής νόσου σήμερα’’ που διοργάνωσε η Ε.Φ.Ι.Ε. στα πλαίσια του προγράμματος ‘‘Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση Ακτινοφυσικών’’.
15. 19/1/2001 ‘‘Κίνδυνοι και επιπτώσεις από τη ραδιενέργεια των βομβών U-235 στο Κόσσοβο’’, προσκεκλημένη ομιλία στα πλαίσια ημερίδας της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών για τους πιθανούς κινδύνους από τις βόμβες U-235 στη Γιουγκοσλαβία, στην Αθήνα.
16. 26/1/2001 ‘‘Κίνδυνοι και επιπτώσεις από τη ραδιενέργεια των βομβών U-235 στο Κόσσοβο’’ προσκεκλημένη ομιλία του 4ουΠανελληνίου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου, στην Καλαμπάκα.
17. 3/4/2001 “Απεικόνιση με Β’ αρμονική στους υπέρηχους’’, ομιλία στα πλαίσια των Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων Ακτινολογίας του Β’ Εργαστηρίου Ακτινολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών
18. 10/10/2001 «Ακτινολογική Λυχνία – Εμφανιστήριο. Ακτινογραφικά φιλμ. Ψηφιακή Ακτινογραφία – Βασικές αρχές». Διάλεξη στα πλαίσια των μετεκπαιδευτικών μαθημάτων του Ακτινοδιαγνωστικού τμήματος του Π.Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
19. 29/1/2002 «Εισαγωγή στην ψηφιακή εικόνα – διαχείριση – αποθήκευση – δίκτυα νοσοκομείων, τηλεϊατρική», ομιλία στα πλαίσια των Μετεκπ. Μαθημάτων Ακτινολογίας του Β’ Εργαστηρίου Ακτινολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών
20. 14/11/2002 «Συστήματα Διαχείρισης και Επεξεργασίας Ακτινολογικής Εικόνας – PACS», προσκεκλημένη ομιλία στα πλαίσια στρογγυλής τράπεζας στο 12ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας, Νοέμβριος 2002, Λάρισα.
21. 19/4/2003 «Ακτινοβολία και εργασιακό περιβάλλον», προσκεκλημένη ομιλία στα πλαίσια ημερίδας με θέμα «Υγιεινή της εργασίας – Περιβαλλοντική Υγιεινή», που διοργανώθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο από τη Νοσηλευτική Υπηρεσία.
22. 17/5/2003 «Ακτινοπροστασία» προσκεκλημένη ομιλία στα πλαίσια του 1ου Πανελληνίου Συμποσίου Ιατρικής Απεικόνισης που διοργανώθηκε από την Ένωση Επαγγελματιών Ακτινολόγων Απεικονιστών Ελλάδος.
23. 8/11/2003 «Δόσεις Ακτινοβολίας σε Ασθενείς που Υποβάλλονται σε Επεμβατικές Ακτινολογικές Πράξεις». προσκεκλημένη ομιλία στα πλαίσια του 13ου Διαπανεπιστημιακού Συνεδρίου Ακτινολογίας που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη.
24. 10/12/2004 «Πηγές έκθεσης σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες». προσκεκλημένη ομιλία στα πλαίσια του 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Περιβάλλοντος 9-12/12/2004, Θεσσαλονίκη.
25. 5/4/2005 «Εισαγωγή στην ψηφιακή εικόνα. Διαχείριση, αποθήκευση, δίκτυα νοσοκομείων, τηλεϊατρική». Διάλεξη στα πλαίσια του Προγράμματος Μετεκπαιδευτικών μαθημάτων του Β’ Εργαστηρίου Ακτινολογίας του ΕΚΠΑ.
26. 23/5/2009 «Ακτινοπροστασία. Δικαιώματα ασθενών – Υποχρεώσεις Ιατρών». Προσκεκλημένη ομιλία στα πλαίσια του 4ουΣυνεδρίου Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην Ακτινοδιαγνωστική «Ακτινολογία πέρα από τα όρια» που διοργανώθηκε από την Ένωση Επαγγελματιών Ακτινολόγων Απεικονιστών Ελλάδος.
27. 19/12/2010 «Ακτινοπροστασία στην καθημερινή κλινική πρακτική- Αγγειογραφικά συστήματα». Προσκεκλημένη ομιλία στα πλαίσια του 17ου Πανελλήνιου Ακτινολογικού Συνεδρίου που διοργανώθηκε από την Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία, 17-19/12/2010, Αθήνα.
28. 27/1/2011 «Ακτινοπροστασία σε Παιδιατρικές Εξετάσεις». Προσκεκλημένη ομιλία στα πλαίσια της Ημερίδας «Παιδί και Υγεία», που διοργανώθηκε από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών. Τρίπολη
29. 2/4/2011 «Multi-slice CT- Τεχνολογικές εξελίξεις». Προσκεκλημένη ομιλία στα πλαίσια της Ημερίδας με θέμα: «Σύγχρονα θέματα Ιατρικής Απεικόνισης» που διοργανώθηκε από το Ενδοπανεπιστημιακό Δίκτυο Έρευνας στην Ιατρική Φυσική Ακτινοβολιών του Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα.
30. 12/11/2011 «Δόσεις ακτινοβολίας σε πολυτομικό ΥΤ (MDCT) για εξετάσεις ρουτίνας». Προσκεκλημένη ομιλία στα πλαίσια του 20ου Διαπανεπιστημιακού Συνεδρίου Ακτινολογίας που διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Ακτινολογίας Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 11-13/11/2011, Λάρισα.
31. 11/2/2012 «Επιπτώσεις στην Υγεία από τη Σύγχρονη Τεχνολογία». Προσκεκλημένη ομιλία στα πλαίσια Ημερίδας «Το Πανεπιστήμιο κοντά στον Πολίτη. Ενημερώνομαι και Προστατεύω την Υγεία μου» που διοργανώθηκε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ύδρα
32. 12/3/2012 «Ακτινοπροστασία». Προσκεκλημένη ομιλία στα πλαίσια Ημερίδας της Ελληνογαλλικής Σχολής Πειραιά «Ο Αγιος Παύλος» με θέμα «Το πυρηνικό ατύχημα της Fukushima»
33. 8/3/2013 «Εμπειρία από την Εφαρμογή Συστημάτων ποιότητας σε Ακτινολογικά Εργαστήρια. Προκλήσεις και Οφέλη» Προσκεκλημένη ομιλία στα πλαίσια Ημερίδας για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας που διοργανώθηκε από το Υπουργείο Υγείας, Καλαμάτα.
34. 9/11/2013 «Η εφαρμογή επαναληπτικών αλγορίθμων ανακατασκευής εικόνας στην ΥΤ πολλαπλών τομών και η σημασία τους στην μείωση της δόσης εξεταζομενων». Στρογγυλή τράπεζα ΕΦΙΕ «Νεότερες εξελίξεις στους πολυτομικούς ΥΤ» στα πλαίσια του 21ου Διαπανεπιστημιακού Συνεδρίου Ακτινολογίας που διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Ακτινολογίας Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, 7-10/11/2013, Ηράκλειο Κρήτης.
35. 26/2/2014 «Πιστοποίηση των Προγραμμάτων Σπουδών των ΑΕΙ». Προσκεκλημένη ομιλία στα πλαίσια Ημερίδας με θέμα «Πιστοποίηση των Προγραμμάτων Σπουδών των ΑΕΙ», ΤΕΙ Πειραιά.
36. 28/3/2014 «Το πανεπιστήμιο του 21ου αιώνα. Όραμα, Προβλήματα και προοπτικές». Προσκεκλημένη ομιλία στα πλαίσια του 1ουΣυνεδρίου Εκπαίδευσης και Έρευνας της Ιατρικής του ΔΠΘ. 28-30/3/2014. Αλεξανδρούπολη
37. 29/10/2014 «Μοριακή Απεικόνιση. Ένα νέο εργαλείο για τη στοχευμένη θεραπεία». Προσκεκλημένη ομιλία στα πλαίσια Ημερίδας με θέμα «Εξατομικευμένη Θεραπεία και Καινοτομία ΙΙ», Αθήνα
38. 9/5/2015 «Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Αξιολόγηση και πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών». Προσκεκλημένη ομιλία στα πλαίσια του 2ου Συνεδρίου Εκπαίδευσης και Έρευνας της Ιατρικής του ΔΠΘ. 8-10/5/2015. Αλεξανδρούπολη
39. 8/4/2016 «Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο 2016. Υπάρχει προοπτική;». Προσκεκλημένη ομιλία στα πλαίσια του 3ουΣυνεδρίου Εκπαίδευσης και Έρευνας της Ιατρικής του ΔΠΘ. 8-10/4/2016. Αλεξανδρούπολη
40. 31/3/2017 Η Νανοϊατρική στη διάγνωση και θεραπεία νευρολογικών παθήσεων. 7o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΙΟΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ. Θεσσαλονίκη 31/3 – 2/4/2017.