Συνεντεύξεις στα Μ.Μ.Ε. για επιστημονικά θέματα

Ãéá 14ç çìÝñá ðáñáìÝíïõí ïé åñãáæüìåíïé óôï ñáäéïìÝãáñï ôçò Áã.ÐáñáóêåõÞò,ðïõ âñéóêåôáé õðü êáôÜëçøç,ìåôÜ ôçí áðüöáóç ôçò ÊõâÝñíçóçò íá êëåßóåé ôçí Äçìüóéá Ñáäéïôçëåüñáóç,ÄåõôÝñá 24 Éïõíßïõ 2013 (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)
  1. 4-8-2000 Ζωντανή τηλεοπτική συνέντευξη στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή ‘Στούντιο με Θέα’ του κ. Ν. Μάνεση στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, με θέμα την επικινδυνότητα της ακτινοβολίας των κινητών τηλεφώνων
  2. 31-10-2000 Συνέντευξη στο ηλεκτρονικό περιοδικό για την υγεία Care του δικτυακού τόπου Flash (www.flash.gr) με θέμα ‘‘Πόση ακτινοβολία δεχόμαστε σε ένα αεροπορικό ταξίδι;’’. Διεύθυνση στο διαδίκτυο της συνέντευξης : http://care.flash.gr/mag/topic/?id=628
  3. 31-10-2000 Συνέντευξη στην καθημερινή πρωινή εφημερίδα ‘‘ΒΗΜΑ’’, με θέμα ‘‘Η ακτινοβολία και οι κίνδυνοι από τις υπερατλαντικές πτήσεις’’
  4. 4-1-2001 Συνέντευξη στο ηλεκτρονικό περιοδικό για την υγεία Care του δικτυακού τόπου Flash (www.flash.gr) με θέμα ‘‘Το Σύνδρομο των Βαλκανίων’’. Διεύθυνση στο διαδίκτυο της συνέντευξης : http://care.flash.gr/mag/topic/?id=1176
  5. 5-1-2001 Ζωντανή ραδιοφωνική συνέντευξη στο ραδιόφωνο της ΕΤ3, στην πρωϊνή εκπομπή του κ. Δ. Καραμαούνα, με θέμα τις βόμβες απεμπλουτισμένου Ουρανίου και το ‘Σύνδρομο των Βαλκανίων’.
  6. 7-11-2006 Ζωντανή τηλεοπτική εκπομπή στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΛΦΑ, με τίτλο «Ντοκουμέντο» με παρουσιαστή τον κ. Ν. Μάνεση. Θέμα: «Διαχείριση ραδιενεργών καταλοίπων σε νοσοκομεία».
  7. 2011 Συνέντευξη στον ΑΝΤ1 για το πυρηνικό ατύχημα στην Φουκουσίμα