Συνέντευξή μου στα Παραπολιτικά για νέο μηχανογραφικό που ανακοίνωσε ο Υπουργός Παιδείας