Τα σχόλια μου στην επιστολή του Προέδρου της Ιατρικής Σχολής

Αισθάνθηκε την ανάγκη ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής να απαντήσει στην επιστολή μου προς τον Πρύτανη για ένα επιμέρους θέμα που έθιξα (δείτε την επιστολή του στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.facebook.com/uoa.official/posts/2356850231212272). Ακολουθούν τα σχόλιά μου στην επιστολή του:

Προς τον Πρόεδρο της Ιατρικής Σχολής
Για την «Ενημέρωση σχετικά με τις θέσεις ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ»

Αθήνα 14/3/2019

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε
Αγαπητέ Πέτρο,

Επειδή προφανώς η επιστολή σου με τον παραπάνω τίτλο προκλήθηκε από την
ανοιχτή επιστολή, την οποία απέστειλα στον Πρύτανη για το θέμα της
λειτουργίας των νέων τμημάτων που νομοθετήθηκαν με τον ίδιο νόμο της
συγχώνευσης του ΤΕΙ Χαλκίδας στο ΕΚΠΑ, και των 45 νέων θέσεων, οι οποίες
δόθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας στο Πανεπιστήμιό μας για αυτά, επιθυμώ
να επισημάνω τα κάτωθι σημεία:
1. Καταρχάς δεν αντιλαμβάνομαι γιατί αισθάνθηκες την ανάγκη να στείλεις το
προαναφερόμενο κείμενο για να σχολιάσεις ένα επί μέρους θέμα σε μια
ανοιχτή επιστολή, την οποία απέστειλα στον Πρύτανη
2. Το θέμα της ανοιχτής μου επιστολής δεν ήταν η θέση που δόθηκε στην
Ιατρική Σχολή με συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο («Θεραπευτική –
Καρδιολογία») απο τον Υπουργό Παιδείας για την κλινική την οποία διευθύνει
ο Πρύτανης.
3. Όπως βέβαια έγραψα «…γεννά απορίες…» το γεγονός ότι ο Υπουργός
Παιδείας αποφάσισε να δώσει τη μία από τις δύο θέσεις που παραχώρησε στη
Σχολή μας απ’ ευθείας στην Κλινική, την οποία διευθύνει ο Πρύτανης. Δε
γεννά απορίες το γεγονός, πως ο Υπουργός γνωρίζει τις ανάγκες της Ιατρικής
Σχολής; Ποιά ήταν η πηγή πληροφόρησης του; Επιπλέον θεωρώ ότι είναι ένα
γεγονός, το οποίο είναι απαραίτητο να είναι σε γνώση της Πανεπιστημιακής
Κοινότητας του ΕΚΠΑ, ώστε να αντιληφθεί τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί
ο Υπουργός. Διότι απ’ όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, δεν υπήρξε μια
συνολική εισήγηση από την Ιατρική Σχολή ενταγμένη σε ένα συνολικό
σχεδιασμό, ότι υπάρχει ανάγκη κατά προτεραιότητα στη «Θεραπευτική». Εξ’
άλλου μόλις ένα χρόνο πριν, η εν λόγω κλινική είχε λάβει κι άλλη θέση ΔΕΠ
με γνωστικό αντικείμενο «Θεραπευτική – Κλινικές Μελέτες» από τις 8 θέσεις,
τις οποίες είχε διαθέσει το Υπουργείο Υγείας για τις ανάγκες των κλινικών
που παρέχουν κλινικό έργο στα Νοσοκομεία. Αλλά βέβαια, τότε η θέση αυτή
είχε κατανεμηθεί με την «ορθή» διαδικασία, δηλ. με απόφαση της Συνέλευσης
της Σχολής μας η οποία αξιολόγησε τις ανάγκες και γι αυτό δεν την ανέφερα
στην επιστολή μου προς τον Πρύτανη.
4. Δεν αποδίδει απολύτως την πραγματική εικόνα αυτό που αναφέρεις:
«…κατά το πρώτο δίμηνο του 2019 έχουν ήδη δοθεί 10 νέες θέσεις…». Το
ακριβές είναι ότι δόθηκαν 2 θέσεις από το Υπ. Παιδείας (μεταξύ των οποίων
και η θέση της Θεραπευτικής) και 8 θέσεις με κονδύλια προερχόμενα από το
Υπ. Υγείας, οι οποίες μάλιστα ήρθαν με «σύσταση» για συγκεκριμένα γνωστικά
αντικείμενα από το εν λόγω Υπουργείο. Είναι θετικό ότι η Συνέλευση της
Σχολής μας δεν υιοθέτησε όλες τις «συστάσεις» του Υπ. Υγείας, και μάλιστα
ομόφωνα τελικά.
5. Παρακάτω, αναφέρεσαι σε απόφαση της Συνέλευσης της Σχολής της 25/1/2017
σύμφωνα με την οποία, κατά τα γραφόμενα σου, αιτιολογείται «…η προκήρυξη
των δύο (2), όπως και όλων των άλλων, γνωστικών αντικειμένων…». Παραθέτω
(ως επισυναπτόμενα), τόσο το ενημερωτικό σημείωμα που εσύ μας έστειλες για
την εν λόγω Συνέλευση, όσο και την Ημερήσια Διάταξη. Από πουθενά δεν
προκύπτει ο ισχυρισμός σου. Η πραγματικότητα είναι ότι η Ιατρική Σχολή,
μέχρι σήμερα τουλάχιστον, δεν έχει προβεί συντεταγμένα (με απόφαση της
Συνέλευσης) σε μια καταγραφή και ιεράρχηση των αναγκών της σε θέσεις ΔΕΠ,
αλλά ούτε και σε έναν στρατηγικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη της τα επόμενα
χρόνια. Είναι κάτι που το έχει προτείνει και ο Σύλλογος των μελών ΔΕΠ αλλά
και αρκετοί καθηγητές, που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα.
6. Για τη θέση του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο την Ιατρική
Φυσική «…στην οποία έχει ήδη εκλεγεί νέος συνάδελφος που συνεπικουρεί
τον κ. Ε. Ευσταθόπουλο στο Β’ Εργαστήριο Ακτινολογίας…», όπως πολύ καλά
γνωρίζεις κρίθηκε από τη Συνέλευση της Σχολής μας, λόγω της σημαντικής
αύξησης των διδακτικών ωρών στο μάθημα της Ακτινολογίας (από μάθημα ενός
εξαμήνου έγινε μάθημα δύο εξαμήνων) στο νέο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών,
ότι θα έπρεπε να δοθεί από μια θέση στα δύο Εργαστήρια Ακτινολογίας της
Σχολής μας από τις θέσεις (500) που είχαν δοθεί στα Πανεπιστήμια για το
2018. Το Εργαστήριο στο οποίο υπηρετώ (Β’ Εργαστήριο Ακτινολογίας, στο
οποίο όπως ξέρεις δεν είμαι εγώ ο διευθυντής) είχε καθορίσει ως
προτεραιότητα του δια του διευθυντού του, το γνωστικό αντικείμενο της
Ιατρικής Φυσικής. Υποθέτω, ότι δεν υπονονοείς ότι αυτή η θέση δόθηκε χωρίς
να πιστεύαμε ότι χρειαζόταν, διότι σε αυτή την περίπτωση θα ήταν
λανθασμένη η λειτουργία της Σχολής μας, για την οποία λειτουργία εσύ έχεις
την ευθύνη ως Πρόεδρος. Επιπλέον, πιστεύω ότι αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι
συγκρίσιμη η διαδικασία να αποφασίζει η Συνέλευση της Σχολής για κάποιες
θέσεις, με τη διαδικασία να στέλνει ο Υπουργός Παιδείας απ’ ευθείας μια
θέση στην κλινική του Πρύτανη (2η μέσα σε διάστημα ενός έτους, ενώ καμιά
άλλη κλινική ή εργαστήριο δεν έχει πάρει 2η θέση), σε περίοδο που οι
θέσεις είναι κάτι περισσότερο από σπάνιες.

Παραμένουν βέβαια αναπάντητα τα ερωτήματα που έθεσα στην προαναφερόμενη
επιστολή μου, γεγονός για το οποίο ασφαλώς δεν έχεις εσύ την ευθύνη.

Με τιμή
Στάθης Ευσταθόπουλος
Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής – Ακτινοφυσικής
Υποψήφιος Πρύτανης ΕΚΠΑ