Τελετή λήξης του Πανελλήνιου Σκακιστικού Μαθητικού Πρωταθλήματος 2019

Από αριστερά :

Γ. Γεωργιάδης (Αναπληρωτής Γραμματέας ΕΣΟ), Θ. Φίλιος (Ταμίας ΕΣΟ), Γ. Βασιλειάδης (Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού), Σ. Ευσταθόπουλος (Αντιπρόεδρος ΕΣΟ), Γ. Γεωργόπουλος (Γεν. Διευθυντής των αγώνων).

Μαζί με τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γεώργιο Βασιλειάδη

Απηύθυνα χαιρετισμό ως εκπρόσωπος του διοργανωτή (Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία) στην τελετή λήξης του Πανελλήνιου Σκακιστικού Μαθητικού Πρωταθλήματος 2019 και έκανα την απονομή των επάθλων στους μικρούς νικητές και νικήτριες κάποιων κατηγοριών.